Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website van Starkozijn v/d Vecht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.
Starkozijn v/d Vecht en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Koppelingen
Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Starkozijn v/d Vecht u aanvullende informatie verstrekken. Starkozijn v/d Vecht en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.
Starkozijn v/d Vecht heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Starkozijn v/d Vecht of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starkozijn v/d Vecht.

Menu