Disclaimer

 1. Aansprakelijkheid
  Deze website van Starkozijn v/d Vecht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.
  Starkozijn v/d Vecht en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.
 2. Koppelingen
  Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Starkozijn v/d Vecht u aanvullende informatie verstrekken. Starkozijn v/d Vecht en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.
 3. Toepasselijk recht
  Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.
  Starkozijn v/d Vecht heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website - zijn gepubliceerd.
 4. Auteursrecht
  De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Starkozijn v/d Vecht of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starkozijn v/d Vecht.

PRIVACY POLICY

De website “www.starkozijnflevoland.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Starkozijn v/d Vecht B.V. (hierna: Starkozijn v/d Vecht), gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Flevoland onder nummer 55423078. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Starkozijn v/d Vecht garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Starkozijn v/d Vecht gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Starkozijn v/d Vecht gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Starkozijn v/d Vecht van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Starkozijn v/d Vecht rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Starkozijn v/d Vecht t.a.v. Adresregistratie, Kaapstanderweg 31 8243RB Lelystad of per e-mail aan info@starkozijnflevoland.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server en in een afgesloten ruimte in ons kantoor. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@starkozijnflevoland.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Kaapstanderweg 31 8243RB Lelystad.Starkozijn v/d Vecht voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@starkozijnflevoland.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.