Duurzaamheidslening in Lelystad

< Alle onderwerpen

Met deze Duurzaamheidslening stimuleert de gemeente Lelystad particuliere woningeigenaren om energie besparende maatregelen te treffen, zoals het vervangen van uw oude kozijnen voor goed geïsoleerde (kunststof) kozijnen, isolatie werkzaamheden of het duurzaam opwekken van energie.
De energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Daarnaast is het beter het milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Voorwaarden voor de duurzaamheidslening in Lelystad

Als voorwaarde is gesteld dat u eigenaar-bewoner dient te zijn van de woning of appartement en deze gebouwd moet zijn voor 1995. Het grootste verschil kan namelijk worden gemaakt in gebouwen tot dat bouwjaar omdat in 1995 de energieprestatienorm is ingevoerd voor nieuwbouw. Dat geldt niet voor maatregelen zoals zonnepanelen of een zonneboiler, hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. Daarnaast maakt een financiële toets onderdeel uit van de aanvraag, waarbij wordt gekeken naar inkomen en huidige lasten. De lening kent een extra lage rente en wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheidslening vindt u in de brochure die u kunt downloaden. Voor andere vragen of voor het aanvragen van de lening, kunt u terecht bij het Team Particuliere Woningverbetering & Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0320 of gemeente@lelystad.nl.

Meer met minder

Op de website van www.meermetminder.nl kunt u ontdekken welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tegemoetkoming in de kosten vindt u op deze website informatie over de geldende financieringen en subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning.

Inhoudsopgave
Menu