Subsidieregeling 2020

< Alle onderwerpen

Vanaf 2 september kunt u een subsidie aanvragen voor isolerende werkzaamheden. Wel dient u 2 werkzaamheden uit tevoeren en te voldoen aan de minimale eisen van de regering.

Onder deze regeling valt ook het vervangen van beglazing met kunststofkozijnen. Hieronder vind u de informatie die de regering beschikbaar heeft gesteld: bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Isolatiewaarden en oppervlakte-eisen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de isolatiemaatregelen aan verschillende eisen voldoen. Hieronder ziet u per maatregel wat de eisen zijn en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Eisen en subsidiebedragen energiebesparende isolatiemaatregelen:

Isolatiemaatregel Minimale isolatiewaarde Minimale oppervlakte* in m2
Etagewoning
Subsidie per m2
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 € 8
Gevelisolatie (binnen of buiten) Rd ≥ 3,5 13 € 38
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 30
Zolder-/vlieringisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 8
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 11
Bodemisolatie (eventueel in combinatie met vloer) Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 6
HR++ glas U ≤ 1,2 8 € 53
Triple-glas** in combinatie met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (triple-glas)
U ≤ 1,5 (kozijn)
8 € 120
Panelen in combinatie met HR++ glas U ≤ 1.2 8 € 23
Panelen in combinatie met triple-glas** en met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (paneel)
U ≤ 1,5 (kozijn)
8 € 115

Bereken uw hoeveel subsidie u kunt ontvangen

Maak een goede schatting wat u kunt ontvangen.
Dit doet u met de rekentool. Sla deze eerst op op uw computer.

Hoe subsidie aanvragen:

De energie bespaar subsidie kunt u online aanvragen. Gebruikt u hiervoor de aanvraagbutton op deze pagina. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewoner en check de voorwaarden.

Als particulier logt u in met uw DigiD-inloggegevens. Tussentijds opslaan van uw aanvraag is mogelijk. Onder het tabblad Mijn overzicht vindt u uw opgeslagen aanvraag terug.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

Woningeigenaren en VvE’s uit de provincie Fryslân krijgen een 10% extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners minimaal 2 isolerende maatregelen te nemen volgens de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de geldende voorwaarden. Provincie Fryslân stelt hiervoor 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze extra tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is. U komt in aanmerking voor deze Friese financiële aanvulling als u tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) heeft laten uitvoeren en dat deze is betaald na 1 juni 2020.

Aanvraagproces en uitbetaling

U dient bij RVO een aanvraag in voor de SEEH. Voor de Friese aanvragers handelt RVO als volgt. Zodra RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag stelt RVO u per mail de vraag of u in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. Is dat het geval, dan geeft u vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân.

RVO betaalt het SEEH subsidiebedrag uit aan de Friese woningeigenaar. Als deze aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag aan met 1/3 deel van de subsidiewaarde.
Voorbeeld: u bent een Friese woningeigenaar en u ontvangt 1500 euro SEEH-subsidie van RVO. Vanuit de provincie Fryslân ontvangt u nog eens 500 euro. Dit zolang er budget voor is. U krijgt dus 2 keer een bedrag uitgekeerd op 2 verschillende momenten.

Handhaving

Wij bewaken de rechtmatige verstrekking van de subsidie en kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Het VKG-keurmerk heeft twee vragen voor gelegd bij het RVO: (info 2017)

1. Vallen kunststof schuifpuien ook onder de term isolerende deuren als aanvullende maatregel?

antwoord: Ja, mits de nieuwe kunststof schuifdeur ter vervanging wordt geplaatst van een reeds bestaande schuifdeur en de nieuwe schuifdeur voldoet aan de gestelde isolerende waarden.

2. Vallen kunststofkozijnen onder de aanvullende maatregelen en kan hier dan subsidie op worden verkregen?

antwoord: ja, maar alleen als er voor het eerst keer triple glas wordt geplaatst en het kunststofkozijn voldoet aan de gestelde eisen. Dan ontvangt u € 100,00 per M² glas/kunststofkozijn. Dit betekend dat u dan per M² € 100 terug zou krijgen. Let wel er moet dan nog wel een 2 de isolerende maatregelen worden uitgevoerd.

Nog meer informatie vind u hier:

Subsidie energiebesparing eingen huis 2019

Ook erg interessant is de Energiebespaarlening:

De regering heeft ook een mogelijkheid voor het afsluiten van een duurzaamheidlening met een rente van 1,9%.

Inhoudsopgave
Menu