Wat is een waterslag?

< Alle onderwerpen

Een waterslag is een stuk profiel meestal van gemoffeld aluminium maar kan ook van kunststof zijn. Het waterslag voert het water dat van het kozijn afloopt iets buiten de gevel af. Dit verkomt strepen op de onder liggende schroten. Tevens zorgt het waterslag profiel voor een goede aansluiten tussen de gevelbekleding en het kozijn. Waterslagen worden het meeste gebruikt voor montages in houten wanden die worden voorzien van nieuwe kozijnen en gevelbekleding.

Inhoudsopgave
Menu