Wat is parallel kierstand of ventilatie beslag?

< Alle onderwerpen

De kunststof kozijnen met draaikiepramen van Starkozijn zijn altijd voorzien van ventilatiebeslag, zo kunt u het draaikiepraam ook in een kleine stand openzetten in plaats van alleen een grote stand.
Dit is ideaal als het wat kouder buiten is of als u even naar de winkel gaat en toch wil ventileren.
De ventilatie stand kan in principe een ventilatierooster vervangen maar dit raden wij niet aan omdat geen enkele ventilatie stand inbraak werend is. Een ventilatierooster is veiliger want het voldoet aan alle eisen van het Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW).
In renovatie bent u niet verplicht om ventilatieroosters toe te passen maar dit raden wij wel aan om de lucht in uw woning gezond te houden.

De laatste tijd wordt er meer over een parallel stand in kunststof draaikiepramen gesproken. Natuurlijk hebben wij met onze fabrikanten hier ook naar gekeken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit systeem nog niet voldoet aan onze kwaliteitseisen.

De parallel stand, waar het hele raam 6 mm openstaat, laat met hevige wind en regen toch water door naar binnen, hier hebt u in de kierstand geen last van.
Het parallel kierstand beslag voldoet wel aan het Politiekeurmerk veilig wonen als het raam gesloten is en vergrendelt, maar wij hebben niet kunnen testen hoe het beslag zich houdt als je probeert in te breken als het raam in de parallel kierstand staat.

Hieronder ziet u een filmpje van de parallel kierstand in de testkast.

Inhoudsopgave
Menu