informatie subsidie regeling kunststofkozijnen 2016, 2017, 2018

Informatie subsidie regeling kunststofkozijnen 2016, 2017, 2018:

Uit berichten van het Ministerie van BZK blijkt dat er een nieuwe subsidie op energiebesparende maatregelen wordt uitgegeven.

Na mondeling contact met diverse partijen is duidelijk geworden dat kozijnen ook onder deze regeling komen te vallen.

Gedetailleerde spelregels zijn nog niet vrijgegeven door het Ministerie, naar verluid zal de subsidie ongeveer 20% van de investering bedragen. 

De aanvraag voor subsidie dient door de woningeigenaar of VVE zelf via de website www.RVO.nl vanaf 15 september aangevraagd te worden.

 

Zodra er meer bekend is over deze regeling informeren wij u verder. Onderstaande link geeft (iets) meer informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2016/09/01/ruim-60-miljoen-subsidie-voor-energiebesparing-eigen-huizen

Met vriendelijke groet,

Starkozijn v/d vecht