Tips

Duurzaamheidslening in Lelystad

Met deze Duurzaamheidslening stimuleert de gemeente Lelystad particuliere woningeigenaren om energie besparende maatregelen te treffen, zoals het vervangen van uw oude kozijnen voor goed geïsoleerde (kunststof) kozijnen, isolatie werkzaamheden of het duurzaam opwekken van energie.
De energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Daarnaast is het beter het milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Voorwaarden voor de duurzaamheidslening in Lelystad

Als voorwaarde is gesteld dat u eigenaar-bewoner dient te zijn van de woning of appartement en deze gebouwd moet zijn voor 1995. Het grootste verschil kan namelijk worden gemaakt in gebouwen tot dat bouwjaar omdat in 1995 de energieprestatienorm is ingevoerd voor nieuwbouw. Dat geldt niet voor maatregelen zoals zonnepanelen of een zonneboiler, hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. Daarnaast maakt een financiële toets onderdeel uit van de aanvraag, waarbij wordt gekeken naar inkomen en huidige lasten. De lening kent een extra lage rente en wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheidslening vindt u in de brochure die u kunt downloaden. Voor andere vragen of voor het aanvragen van de lening, kunt u terecht bij het Team Particuliere Woningverbetering & Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0320 of gemeente@lelystad.nl.

Meer met minder

Op de website van www.meermetminder.nl kunt u ontdekken welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tegemoetkoming in de kosten vindt u op deze website informatie over de geldende financieringen en subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning. 

Subsidieregeling 2017

Sinds 15 september 2016 is er een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing eigen woning.

Sinds 15 september is ook alle informatie hiervoor beschikbaar en kunnen particuliere klanten en Vereniging van Eigenaren een aanvraag indienen. 
De maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie en/of bodemisolatie (geldt als 1 maatregel)
 • Hoogrendementsglas (zie Voorwaarde)

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moetener  twee energiebesparende maatregelen genomen worden (een combinatie van bovenstaande maatregelen).
HR++ glas of Triple glas is 1 maatregel, maar daarnaast moet dus nog een maatregel genomen worden en het vervangen van kozijnen door isolerende kozijnen valt hier niet onder (dat is een aanvullende maatregel).

• Er zijn ook nog voorwaarden met betrekking tot minimale kwaliteit en minimale hoeveelheid van de maatregel.

• De maatregel mag pas uitgevoerd worden nadat de subsidieaanvraag is ingediend. En de beslissing over de aanvraag ontvangt de aanvraag z.s.m. en kan maximaal 13 weken duren.

Bereken uw voordeel met de subsidieregeling voor energiebesparingde maatregelen van 2016 met dit tabel

Na toewijzing van de subsidie moet de maatregel binnen 4 maanden uitgevoerd worden. De particuliere woningeigenaar moet de subsidie zelf aanvragen door in te loggen met DigID: 

Algemene voorwaarden maatregelen particuliere woningeigenaren

• Per woning ontvangt u eenmalig subsidie.

• U voert de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. (U heeft pas zekerheid over uw subsidieaanvraag wanneer u de beschikking ontvangt).

• U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.

• Binnen 4 maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moet u de 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen en zeer energiezuinige pakket.

• U laat alle maatregelen uitvoeren door bedrijven met een Kvk-inschrijving.

• De aanvrager is verantwoordelijk dat alle uitvoerende partijen het uitvoerdersformulier ondertekenen. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen.

• Ontving uw vereniging al subsidie voor een maatregel? Dan ontvangt u als particuliere woningeigenaar geen subsidie meer. Meer informatie: 

Het VKG-keurmerk heeft twee vragen voor gelegd bij het RVO:

1. Vallen kunststof schuifpuien ook onder de term isolerende deuren als aanvullende maatregel?

antwoord: Ja, mits de nieuwe kunststof schuifdeur ter vervanging wordt geplaatst van een reeds bestaande schuifdeur en de nieuwe schuifdeur voldoet aan de gestelde isolerende waarden.

2. Vallen kunststofkozijnen onder de aanvullende maatregelen en kan hier dan subsidie op worden verkregen?

antwoord: ja, maar alleen als er voor het eerst keer triple glas wordt geplaatst en het kunststofkozijn voldoet aan de gestelde eisen.
Dan ont vangt u € 45,00 per M² glas en per M² kunststofkozijn ontvangt u dan ook € 45,00 per M². Dit betekend dat u dan per M² € 90,00 terug zou krijgen. Let wel er moet dan nog wel een 2 de isolerende maatregen worden uitgevoerd. Het kunststofkozijn val onder een extra maatregel en er moeten 2 hoofdmaatregels worden uitgevoerd (zie tabel hier boven).

Nog meer informatie vind u hier:

 Subsidie energiebesparing eingen huis

De regering heeft ook een mogelijkheid voor het afsluiten van een duurzaamheidlening met 2,6% rente.

Duurzaamheidslening in Almere

Bent u opzoek naar een voordelige lening om uw woning te renoveren, dan raden wij u aan om is tekijken naar de duurzaamheidslening van het SNN.

Ook de gemeente Almere heeft voor haar inwoners een mogelijkheid voor een duurzaamheidslening af te sluiten. Deze regeling is er om de woning bezitters in Almere te stimuleren om de woning te voorzien van energiebesparende en/of energie opwekkende producten.

Een duurzaamheidslening in gemeente Almere is voor mensen met een eigen woning die tegen een lage rente een lening kunnen afsluiten om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Dat kan net een extra duwtje in de rug zijn om toch uw kozijnen te vervangen, de woning te isoleren of zonnepanelen aan te brengen.

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is van toepassing op woningeigenaren die de woning bewonen of verhuren, voor huurders en voor particuliere opdrachtgevers voor het bouwen van een woning die een kavel kopen of hebben gekocht in de gemeente Almere.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Het college van B&W heeft de lijst met maatregelen vastgesteld. Het college kan deze lijst te allen tijde veranderen. Voorbeelden van maatregelen uit de lijst zijn:
 • PhotoVoltaïsch (PV, zonnepaneel of zonnefolie) systeem;
 • WarmteTerugWinning (WTW) systeem voor het douchewater met een rendement van minimaal 90%;
 • WKO-installatie door een daartoe gecertificeerde installateur;
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W (minimaal 40mm dik).

Een volledige beschrijving met toegestane maatregelen vindt u in de verordening van uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: de heer E. Lindeijer subsidiebureaualmere@almere.nl

Bron: https://www.svn.nl/leningen/Almere/Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening in Dronten

Ook de gemeente Dronten heeft voor haar inwoners een mogelijkheid voor een duurzaamheidslening af te sluiten. Deze regeling is er om de woning bezitters in Dronten te stimuleren om de woning te voorzien van energiebesparende en/of energie opwekkende producten.

Een duurzaamheidslening in Dronten is voor mensen met een eigen woning die tegen een lage rente een lening kunnen afsluiten om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Dat kan net een extra duwtje in de rug zijn om toch uw kozijnen te vervangen, de woning te isoleren of zonnepanelen aan te brengen.

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Aantrekkelijk lage rente

De gemeente Dronten heeft budget vrijgemaakt om duurzaamheidsleningen te verstrekken. De gemeente voert hiertoe duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uit. De lening heeft een lage rente van op dit moment 2,4% (afhankelijk van de marktrente). Voor leningen tot een bedrag van € 7.500,-- heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag (met een maximum van € 15.000,-- bedraagt de looptijd 15 jaar).

Voorwaarden

Aan de duurzaamheidslening in Dronten is een aantal voorwaarden verbonden, zoals:

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Meer informatie kijk ook op www.svn.nl Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: de heer A. van der Sluis

Energiebespaarlening

De energiebespaarlening:

De Energiebespaarlening is een zeer aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

ENERGIEBESPAARLENING VOOR

Particuliere woningeigenaren

Particuliere woningeigenaren hebben nu de kans om te investeren in een energiezuinige woning.

 • Boetevrij aflossen
 • Tot maximaal € 25.000 lenen
 • Rente 2,6% (looptijd 10 jaar)
HoofdsomBruto maandlastenLooptijdRente*Totale kosten lening **Jaarlijks kostenpercentage ***
€ 15.000,- € 102,87 15 jaar 2,9% € 18.516,60 2,9%
€ 15.000,- € 142,09 10 jaar 2,6% € 17.050,80 2,6%
€ 10.000,- € 94,73 10 jaar 2,6% € 11.367,60 2,6%
€ 4.999,- € 64,27 7 jaar 2,2% € 5.398,68 2,2%

De voorwaarden voor de Energiebespaarlening Lening. 

Rekenvoorbeeld

 • Hoofdsom € 10.000,-
 • Looptijd van de lening 10 jaar
 • Rente 2,6%
 • Lening inclusief kosten € 11.367,60
 • Jaarlijks kostenpercentage 2,6%
 • Bruto maandlasten € 94,73

Lees meer over de rente

Kom ik in aanmerking voor een enegiebesparende lening:

Vraag hier uw lening aan:

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie. 
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening. 
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Besparen op energiekosten 
Afhankelijk van de uit eindelijke besparing kunnen de kosten van de lening vaak volledig worden betaald uit de besparing van de energie besparende producten.

Verhogen wooncomfort 
Een huis dat niet tocht en gelijkmatig wordt verwarmd, verbetert het wooncomfort aanzienlijk. 

Woning waarde behoud of verhogend 
Energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het waarde behoud of verhoging van de woning. 

Bijdrage aan het klimaat 
U draagt bij aan een beter klimaat.

Deze energiebesparende maatregels vallen onder de regeling.

 • Asbestsanering
 • Biomassaketel
 • Dakisolatie
 • Energiemonitor
 • Gelijkstroomventilator
 • Gelijkstroompomp
 • Gevelisolatie
 • Maatwerkadvies
 • Hoogrendementsglas
 • Hoogrendementsketel
 • HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling
 • Installatie voor warmteterugwinning
 • Isoleren deuren en gevelpanelen
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie/ bodemisolatie
 • kunststof kozijnen
 • Vraaggestuurde ventilatie
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp
 • Waterzijdig inregelen
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen 

Bekijk energiebespaarlening.nl voor meer informatie.

Uitgebreid advies? Wilt u weten met welke energiebesparende maatregelen u uw woning kunt verbeteren? Check dan uw woning Bij Verbeter Uw Huis. Woning checken

Bron van informatie/ meer informatie vind u hier!

Duurzaamheidslening

Heeft u een eigen huis en wilt u graag uw huis duurzamer maken met bijvoorbeeld kunststof kozijnen? Veel gemeentes helpen u hier graag bij.

Hier onder vind u gemeente die een duurzaamheidslening beschikbaar stellen voor haar inwoners en de daar bijbehorende informatie:

Gemeente Lelystad
Gemeente Dronten
Noordoostpolder
Zeewolde (Stimulerings-lening)
Gemeente Urk (Stimulerings-lening)

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is van toepassing op woningeigenaren die de woning bewonen of verhuren, voor huurders en voor particuliere opdrachtgevers voor het bouwen van een woning die een kavel kopen of hebben gekocht in de gemeente Almere.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Het college van B&W heeft de lijst met maatregelen vastgesteld. Het college kan deze lijst te allen tijde veranderen. Voorbeelden van maatregelen uit de lijst zijn:
 • PhotoVoltaïsch (PV, zonnepaneel of zonnefolie) systeem;
 • WarmteTerugWinning (WTW) systeem voor het douchewater met een rendement van minimaal 90%;
 • WKO-installatie door een daartoe gecertificeerde installateur;
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W (minimaal 40mm dik).

Een volledige beschrijving met toegestane maatregelen vindt u in de verordening van uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
VKG besparingscalculator

Bespaar met Kunststof Kozijnen

Kunststof kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk. Kiezen voor kunststof kan u dus veel geld schelen. Bereken in de calculator welk bedrag u bespaart over een periode van dertig jaar door voor de zekerheid en het gemak van kunststof te kiezen! Bespaar dus nu met kunststof kozijnen.

Het VKG-waarborgfonds!

Een leverancier met het VKG-keurmerk biedt naast duidelijk verkoop- en leveringsvoorwaarden ook financiële zekerheid. Zo bieden alleen VKG-keurmerk leveranciers verzekerde aanbetaling met afbouwgarantie. Volgens het Waarborgfonds VKG-keur mag uw aanbetaling maximaal 30% zijn bij opdrachtverlening,bv: nieuwe kunststof kozijnen. Mocht de VKG-keurmerk leverancier zijn verplichtingen niet kunnen nakomen, dan garandeert het Waarborgfonds VKG-keur dat de opdracht voor dezelfde prijs wordt overgenomen door een andere VKG-keurmerk leverancier.

Dat is pas zekerheid!

Kunststof kozijnen met VKG-keurmerk

Het VKG-keurmerk:

Als u opzoek gaat naar nieuwe kunststof kozijnen komt u het vast tegen, maar wat is het VKG keurmerk? En wat geeft het voor meerwaarde voor u als consument? Het VKG keurmerk, Merk het verschil

Het VKG Keurmerk is ontstaan naar de behoefte om een standaard te krijgen voor het goed produceren, plaatsen van kunststof kozijnen in Nederland.
Het VKG keurmerk controleert het gehele proces van af het produceren van de kunststof kozijnprofielen. Het produceren van de kunststofkozijnen en natuurlijk de levering en plaatsen van de kunststofkozijnen volgens de door hun gestelde normen.

Zo wordt alles gedaan onder de voorwaarden van het VKG-keurmerk zie hun algemene VKG levering -voorwaarden voor de consument.

Het VKG keurmerk kijkt welke profielen geschikt zijn voor de Nederlandse markt, de producenten worden gecontroleerd op het gebruik van de juiste profielen en de juiste  fabriceerden methode. De VKG dealer wordt gecontroleerd op de verkoop methode, de montage, leverings- voorwaarden. Na de montage ontvangt u het VKG certificaat deze is ook overdraag baar aan nieuwe bewoners van uw huis. Op dit certificaat staat een nummer onder dit nummer kan het VKG zien welk merk de kozijnen zijn welke kleur wie ze heeft geproduceerd en welk bedrijf ze heeft geplaatst. 

Gediplomeerde Monteurs:

Kunststofkozijnen monteren is natuulijk vakwerk. Als u bij een VKG-keurmerk dealer koopt weet u dat de monteurs de montage opleiding bij het VKG-keurmerk hebben gedaan. En houden ze zich aan de montage voorwaarden die zijn opgesteld door het VKG-Keurmerk. Dit garandeerd u als klant een goede montage van uw nieuwe kunststofkozijnen.

Het VKG-waarborg fonds

Het VKG-Keurmerk heeft een eigenwaarborg fonds. Hierdoor zijn u aankopen bij een VKG-Keurmerk dealer afgedekt door het VKG-Keurmerk. Dit geeft een fijn gevoel en zal u nooit in de kou staan.

Het VKG geschillenregeling:

Mocht er na de montage een geschil ontstaan waar u niet meer uit komt met de VKG keurmerk dealer, dan kunt u dit geschil melden bij het VKG keurmerk hier op volgend zal een onafhankelijke party gaan kijken naar de situatie en een oplossing gaan zoeken voor u als consument. klachtenregistratie en een geschillenregeling speciaal voor de consument.

Het VKG recycling:

De VKG keurmerk bedrijven leveren niet alleen energiezuinige kunststof kozijnen, die u helpen energie en kosten te besparen. Maar dankzij de VKG bedrijven krijgen oude kunststof kozijnen een tweede leven . Het VKG recycle systeem zorgt voor de inzameling en recycling, alle VKG leden werken hier aan mee.

Meer informatie vind u op de website van het VKG-keurmerk:

Het VKG stappenplan voor aankoop kunststofkozijnen!

TIEN STAPPEN VOOR DE JUISTE AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN.

U overweegt om kunststof kozijnen te kopen. Een goed én duurzaam besluit! Maar waar moet u allemaal op letten? Met dit VKG stappenplan zult u zeker de juiste keuze maken.

1. Verzamel eerst informatie over het product en het VKG-keurmerk. Breng een bezoek aan een showroom en laat u door een VKG-keurmerk leverancier informeren over de mogelijkheden.

2. Maak vooraf een lijst met uw wensen. Kies samen met de VKG-keurmerk leverancier het model en de kleur die u wilt. Kies liever geen uitgesproken modekleuren want kunststof kozijnen gaan lang mee.

3. Beoordeel de leverancier op service- en klantgerichtheid, want het is belangrijk dat u hem kunt vertrouwen.

4. Vraag een goede schriftelijke offerte, dus met tekeningen en principedetails. Eis de leverings- en garantievoorwaarden, van het VKG-keurmerk: tien jaar garantie op het gehele product. Let op: Teken nooit een offerte maar alleen de aankoopovereenkomst.

5. Let erop dat de leverancier voor de definitieve opdracht bij u thuis komt om de situatie op te meten, in te meten en te controleren of er bij de montage bijzonderheden zijn.

6. Let erop dat de opdracht schriftelijk wordt bevestigd, inclusief afspraken over levertijd en montage

7. Betaal nooit teveel aan! Het VKG-keurmerk adviseert een aanbetaling van maximaal 30% bij opdracht. Het resterende bedrag dient u bij oplevering te betalen.

8. Zorg ervoor dat er op de dag van de montage voldoende werkruimte is, zowel binnen als buiten. Monteurs kunnen dan snel en zonder oponthoud aan het werk.

9. Controleer bij de oplevering samen met de monteurs of de montage van de kozijnen goed en conform afspraak is uitgevoerd. Doe dat aan de hand van de VKG-keurmerk opleveringscontrolelijst.

10. Let erop dat u na oplevering het VKG-keurmerk garantiecertificaat ontvangt.

Voor een print versie klik hier!