Tips

Duurzaamheidslening

Heeft u een eigen huis en wilt u graag uw huis duurzamer maken met bijvoorbeeld kunststof kozijnen? Veel gemeentes helpen u hier graag bij.

Hier onder vind u gemeente die een duurzaamheidslening beschikbaar stellen voor haar inwoners en de daar bijbehorende informatie:

Gemeente Lelystad
Gemeente Dronten
Noordoostpolder
Zeewolde (Stimulerings-lening)
Gemeente Urk (Stimulerings-lening)

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is van toepassing op woningeigenaren die de woning bewonen of verhuren, voor huurders en voor particuliere opdrachtgevers voor het bouwen van een woning die een kavel kopen of hebben gekocht in de gemeente Almere.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Het college van B&W heeft de lijst met maatregelen vastgesteld. Het college kan deze lijst te allen tijde veranderen. Voorbeelden van maatregelen uit de lijst zijn:
 • PhotoVoltaïsch (PV, zonnepaneel of zonnefolie) systeem;
 • WarmteTerugWinning (WTW) systeem voor het douchewater met een rendement van minimaal 90%;
 • WKO-installatie door een daartoe gecertificeerde installateur;
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W (minimaal 40mm dik).

Een volledige beschrijving met toegestane maatregelen vindt u in de verordening van uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.
Duurzaamheidslening in Lelystad

Met deze Duurzaamheidslening stimuleert de gemeente Lelystad particuliere woningeigenaren om energie besparende maatregelen te treffen, zoals het vervangen van uw oude kozijnen voor goed geïsoleerde (kunststof) kozijnen, isolatie werkzaamheden of het duurzaam opwekken van energie.
De energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Daarnaast is het beter het milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Voorwaarden voor de duurzaamheidslening in Lelystad

Als voorwaarde is gesteld dat u eigenaar-bewoner dient te zijn van de woning of appartement en deze gebouwd moet zijn voor 1995. Het grootste verschil kan namelijk worden gemaakt in gebouwen tot dat bouwjaar omdat in 1995 de energieprestatienorm is ingevoerd voor nieuwbouw. Dat geldt niet voor maatregelen zoals zonnepanelen of een zonneboiler, hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. Daarnaast maakt een financiële toets onderdeel uit van de aanvraag, waarbij wordt gekeken naar inkomen en huidige lasten. De lening kent een extra lage rente en wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheidslening vindt u in de brochure die u kunt downloaden. Voor andere vragen of voor het aanvragen van de lening, kunt u terecht bij het Team Particuliere Woningverbetering & Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0320 of gemeente@lelystad.nl.

Meer met minder

Op de website van www.meermetminder.nl kunt u ontdekken welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tegemoetkoming in de kosten vindt u op deze website informatie over de geldende financieringen en subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning. 

Subsidieregeling 2019

Algemene info Subsidieregeling 2019 website regering:

Vanaf 2 september kunt u een subsidie aanvragen voor isolerende werkzaamheden. Wel dient u 2 werkzaamheden uit tevoeren en te voldoen aan de minimale eisen van de regering.

Onder deze regeling valt ook het vervangen van beglazing met kunststofkozijnen. Hieronder vind u de informatie die de regering beschikbaar heeft gesteld: bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

 

Isolatiewaarden en oppervlakte-eisen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de isolatiemaatregelen aan verschillende eisen voldoen. Hieronder ziet u per maatregel wat de eisen zijn en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Eisen en subsidiebedragen energiebesparende isolatiemaatregelen:

IsolatiemaatregelMinimale isolatiewaardeMinimale oppervlakte* in m2
Etagewoning
Subsidie per m2
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 € 5
Gevelisolatie (binnen of buiten) Rd ≥ 3,5 13 € 25
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 20
Zolder-/vlieringisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 5
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 7
Bodemisolatie (eventueel in combinatie met vloer) Rd ≥ 3,5 Minimaal 70% van de gehele oppervlakte € 4
HR++ glas U ≤ 1,2 8 € 35
Triple-glas** in combinatie met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (triple-glas)
U ≤ 1,5 (kozijn)
8 € 100
Panelen in combinatie met HR++ glas U ≤ 1.2 8 € 15
Panelen in combinatie met triple-glas** en met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (paneel)
U ≤ 1,5 (kozijn)
8 € 75

* Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Voor dak-, zolder/vlieringvloer- en vloer- en/of bodemisolatie geldt de gehele oppervlakte.
**Let op: alleen bij toepassing van triple-glas komt u in aanmerking voor subsidie voor nieuwe kozijnen als aanvullende maatregel.

 

Bereken uw subsidie:

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentool. Sla deze eerst op op uw pc. 

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen' rechtsboven op deze webpagina. Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september 2019. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden. En houd tijdens de aanvraag uw DigiD-inloggegevens bij de hand.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten.

Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Handhaving:

RVO.nl bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en wij kunnen de uitvoering op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Wet- en regelgeving

Het VKG-keurmerk heeft twee vragen voor gelegd bij het RVO: (info 2017)

1. Vallen kunststof schuifpuien ook onder de term isolerende deuren als aanvullende maatregel?

antwoord: Ja, mits de nieuwe kunststof schuifdeur ter vervanging wordt geplaatst van een reeds bestaande schuifdeur en de nieuwe schuifdeur voldoet aan de gestelde isolerende waarden.

2. Vallen kunststofkozijnen onder de aanvullende maatregelen en kan hier dan subsidie op worden verkregen?

antwoord: ja, maar alleen als er voor het eerst keer triple glas wordt geplaatst en het kunststofkozijn voldoet aan de gestelde eisen.
Dan ont vangt u € 100,00 per M² glas/kunststofkozijn. Dit betekend dat u dan per M² € 100 terug zou krijgen. Let wel er moet dan nog wel een 2 de isolerende maatregen worden uitgevoerd.

Nog meer informatie vind u hier:

Subsidie energiebesparing eingen huis 2019

Ook erg interresant is de Energiebespaarlening: 

De regering heeft ook een mogelijkheid voor het afsluiten van een duurzaamheidlening met een rente van 1,9%.

Duurzaamheidslening in Almere

Bent u opzoek naar een voordelige lening om uw woning te renoveren, dan raden wij u aan om is tekijken naar de duurzaamheidslening van het SNN.

Ook de gemeente Almere heeft voor haar inwoners een mogelijkheid voor een duurzaamheidslening af te sluiten. Deze regeling is er om de woning bezitters in Almere te stimuleren om de woning te voorzien van energiebesparende en/of energie opwekkende producten.

Een duurzaamheidslening in gemeente Almere is voor mensen met een eigen woning die tegen een lage rente een lening kunnen afsluiten om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Dat kan net een extra duwtje in de rug zijn om toch uw kozijnen te vervangen, de woning te isoleren of zonnepanelen aan te brengen.

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
 • Deze regeling is van toepassing op woningeigenaren die de woning bewonen of verhuren, voor huurders en voor particuliere opdrachtgevers voor het bouwen van een woning die een kavel kopen of hebben gekocht in de gemeente Almere.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Het college van B&W heeft de lijst met maatregelen vastgesteld. Het college kan deze lijst te allen tijde veranderen. Voorbeelden van maatregelen uit de lijst zijn:
 • PhotoVoltaïsch (PV, zonnepaneel of zonnefolie) systeem;
 • WarmteTerugWinning (WTW) systeem voor het douchewater met een rendement van minimaal 90%;
 • WKO-installatie door een daartoe gecertificeerde installateur;
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W (minimaal 40mm dik).

Een volledige beschrijving met toegestane maatregelen vindt u in de verordening van uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: de heer E. Lindeijer subsidiebureaualmere@almere.nl

Bron: https://www.svn.nl/leningen/Almere/Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening in Dronten

Ook de gemeente Dronten heeft voor haar inwoners een mogelijkheid voor een duurzaamheidslening af te sluiten. Deze regeling is er om de woning bezitters in Dronten te stimuleren om de woning te voorzien van energiebesparende en/of energie opwekkende producten.

Een duurzaamheidslening in Dronten is voor mensen met een eigen woning die tegen een lage rente een lening kunnen afsluiten om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Dat kan net een extra duwtje in de rug zijn om toch uw kozijnen te vervangen, de woning te isoleren of zonnepanelen aan te brengen.

Kostenbesparend én goed voor het milieu

Het treffen van de energiebesparende maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu!

Aantrekkelijk lage rente

De gemeente Dronten heeft budget vrijgemaakt om duurzaamheidsleningen te verstrekken. De gemeente voert hiertoe duurzaamheidslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uit. De lening heeft een lage rente van op dit moment 2,4% (afhankelijk van de marktrente). Voor leningen tot een bedrag van € 7.500,-- heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag (met een maximum van € 15.000,-- bedraagt de looptijd 15 jaar).

Voorwaarden

Aan de duurzaamheidslening in Dronten is een aantal voorwaarden verbonden, zoals:

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Meer informatie kijk ook op www.svn.nl Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie: de heer A. van der Sluis

Energiebespaarlening

De energiebespaarlening:

De Energiebespaarlening is een zeer aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

 

 Goed om te weten

 • Vergoedingsvrij vervroegd aflossen
 • Tot maximaal € 25.000 lenen (ZEP+/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)
 • Rente 1,7% (looptijd 10 jaar)

Lening aanvragen

Rente

Hier leest u meer over de rente voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening. De rente van de Energiebespaarlening is een zogenaamde consumptieve rente. Dit betekent dat er geen aanvullende zekerheden, zoals bijvoorbeeld een hypothecair recht, gevraagd worden wanneer u een (VvE) Energiebespaarlening aanvraagt. Wel is de rente aanzienlijk lager dan de rente op bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.

Dit is mogelijk omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rente subsidiëren. De rente voor de (VvE) Energiebespaarlening is daardoor niet vergelijkbaar met de lening-rente voor bijvoorbeeld een hypothecaire lening bij het aanschaffen van een huis. U krijgt daarom ook niet te maken met bijkomende kosten zoals advieskosten, taxatiekosten en voor particulieren geen notariskosten.

Voor vragen over de fiscale behandeling van de lening verwijzen wij u naar de Belastingdienst of een fiscaal adviseur.

Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De rente hangt af van de gekozen looptijd.

Lage rente

Sommige gemeenten en provincies doen, naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook een financiële bijdrage waardoor de rente verder verlaagt. Hierdoor kunnen inwoners van deze provincies en gemeenten de lening afsluiten tegen een aantrekkelijk lage rente. De hoogte van het rentetarief hangt af van de hoogte van het leenbedrag en de looptijd.

Rente Energiebespaarlening

 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- tot € 15.000,- is de looptijd van de lening 10 jaar.
 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- is de looptijd van de lening 10 jaar of 15 jaar.
 • Voor bedragen van € 25.000,- tot € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket of ZEP+/Nul op de Meter) is de looptijd van de lening 15 jaar.

De rente van de Energiebespaarlening stellen we vast bij binnenkomst van uw aanvraag. Eventuele rentewijzigingen of -dalingen na binnenkomst hebben gedurende drie maanden geen invloed op de aangeboden rente.

Rekenvoorbeeld Energiebespaarlening

De gegevens in onderstaande tabel zijn een voorbeeld. Doe de leencheck om erachter te komen hoe hoog uw rente is.

HoofdsomBruto maandlastenLooptijd in maanden en aantal termijnenRenteTotale kosten leningJaarlijks kosten-percentage
€ 65.000,- € 421,29 180 2,1% €75.832,20 2,12%
€ 50,000,- € 324,07 180 2,1% €58.332,60 2,12%
€ 15.000,-   € 97,22 180 2,1% €17.499,60 2,12%
€ 15.000,-   € 136,02 120 1,7% €16.322,40 1,71%
€ 10.000,-   €  90,68 120 1,7% €10.881,60 1,71%
€   4.999,- €  62,52  84 1,4% € 5.251,68 1,41%

Rente VvE Energiebespaarlening

* De looptijd van zeven jaar is alleen mogelijk bij een Energiebespaarlening voor particulieren, niet bij een VvE Energiebespaarlening. Voor de VvE Energiebespaarlening gelden looptijden van tien of vijftien jaar.

 Afbeeldingsresultaat voor geldlenen kost geld

 

Bekijk energiebespaarlening.nl voor meer informatie.

Uitgebreid advies? Wilt u weten met welke energiebesparende maatregelen u uw woning kunt verbeteren? Check dan uw woning Bij Verbeter Uw Huis. Woning checken

Bron van informatie/ meer informatie vind u hier!

VKG besparingscalculator

Bespaar met Kunststof Kozijnen

Kunststof kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk. Kiezen voor kunststof kan u dus veel geld schelen. Bereken in de calculator welk bedrag u bespaart over een periode van dertig jaar door voor de zekerheid en het gemak van kunststof te kiezen! Bespaar dus nu met kunststof kozijnen.

Het VKG-waarborgfonds!

Een leverancier met het VKG-keurmerk biedt naast duidelijk verkoop- en leveringsvoorwaarden ook financiële zekerheid. Zo bieden alleen VKG-keurmerk leveranciers verzekerde aanbetaling met afbouwgarantie. Volgens het Waarborgfonds VKG-keur mag uw aanbetaling maximaal 30% zijn bij opdrachtverlening,bv: nieuwe kunststof kozijnen. Mocht de VKG-keurmerk leverancier zijn verplichtingen niet kunnen nakomen, dan garandeert het Waarborgfonds VKG-keur dat de opdracht voor dezelfde prijs wordt overgenomen door een andere VKG-keurmerk leverancier.

Dat is pas zekerheid!

Kunststof kozijnen met VKG-keurmerk

Het VKG-keurmerk:

Als u opzoek gaat naar nieuwe kunststof kozijnen komt u het vast tegen, maar wat is het VKG keurmerk? En wat geeft het voor meerwaarde voor u als consument? Het VKG keurmerk, Merk het verschil

Het VKG Keurmerk is ontstaan naar de behoefte om een standaard te krijgen voor het goed produceren, plaatsen van kunststof kozijnen in Nederland.
Het VKG keurmerk controleert het gehele proces van af het produceren van de kunststof kozijnprofielen. Het produceren van de kunststofkozijnen en natuurlijk de levering en plaatsen van de kunststofkozijnen volgens de door hun gestelde normen.

Zo wordt alles gedaan onder de voorwaarden van het VKG-keurmerk zie hun algemene VKG levering -voorwaarden voor de consument.

Het VKG keurmerk kijkt welke profielen geschikt zijn voor de Nederlandse markt, de producenten worden gecontroleerd op het gebruik van de juiste profielen en de juiste  fabriceerden methode. De VKG dealer wordt gecontroleerd op de verkoop methode, de montage, leverings- voorwaarden. Na de montage ontvangt u het VKG certificaat deze is ook overdraag baar aan nieuwe bewoners van uw huis. Op dit certificaat staat een nummer onder dit nummer kan het VKG zien welk merk de kozijnen zijn welke kleur wie ze heeft geproduceerd en welk bedrijf ze heeft geplaatst. 

Gediplomeerde Monteurs:

Kunststofkozijnen monteren is natuulijk vakwerk. Als u bij een VKG-keurmerk dealer koopt weet u dat de monteurs de montage opleiding bij het VKG-keurmerk hebben gedaan. En houden ze zich aan de montage voorwaarden die zijn opgesteld door het VKG-Keurmerk. Dit garandeerd u als klant een goede montage van uw nieuwe kunststofkozijnen.

Het VKG-waarborg fonds

Het VKG-Keurmerk heeft een eigenwaarborg fonds. Hierdoor zijn u aankopen bij een VKG-Keurmerk dealer afgedekt door het VKG-Keurmerk. Dit geeft een fijn gevoel en zal u nooit in de kou staan.

Het VKG geschillenregeling:

Mocht er na de montage een geschil ontstaan waar u niet meer uit komt met de VKG keurmerk dealer, dan kunt u dit geschil melden bij het VKG keurmerk hier op volgend zal een onafhankelijke party gaan kijken naar de situatie en een oplossing gaan zoeken voor u als consument. klachtenregistratie en een geschillenregeling speciaal voor de consument.

Het VKG recycling:

De VKG keurmerk bedrijven leveren niet alleen energiezuinige kunststof kozijnen, die u helpen energie en kosten te besparen. Maar dankzij de VKG bedrijven krijgen oude kunststof kozijnen een tweede leven . Het VKG recycle systeem zorgt voor de inzameling en recycling, alle VKG leden werken hier aan mee.

Meer informatie vind u op de website van het VKG-keurmerk:

Het VKG stappenplan voor aankoop kunststofkozijnen!

TIEN STAPPEN VOOR DE JUISTE AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN.

U overweegt om kunststof kozijnen te kopen. Een goed én duurzaam besluit! Maar waar moet u allemaal op letten? Met dit VKG stappenplan zult u zeker de juiste keuze maken.

1. Verzamel eerst informatie over het product en het VKG-keurmerk. Breng een bezoek aan een showroom en laat u door een VKG-keurmerk leverancier informeren over de mogelijkheden.

2. Maak vooraf een lijst met uw wensen. Kies samen met de VKG-keurmerk leverancier het model en de kleur die u wilt. Kies liever geen uitgesproken modekleuren want kunststof kozijnen gaan lang mee.

3. Beoordeel de leverancier op service- en klantgerichtheid, want het is belangrijk dat u hem kunt vertrouwen.

4. Vraag een goede schriftelijke offerte, dus met tekeningen en principedetails. Eis de leverings- en garantievoorwaarden, van het VKG-keurmerk: tien jaar garantie op het gehele product. Let op: Teken nooit een offerte maar alleen de aankoopovereenkomst.

5. Let erop dat de leverancier voor de definitieve opdracht bij u thuis komt om de situatie op te meten, in te meten en te controleren of er bij de montage bijzonderheden zijn.

6. Let erop dat de opdracht schriftelijk wordt bevestigd, inclusief afspraken over levertijd en montage

7. Betaal nooit teveel aan! Het VKG-keurmerk adviseert een aanbetaling van maximaal 30% bij opdracht. Het resterende bedrag dient u bij oplevering te betalen.

8. Zorg ervoor dat er op de dag van de montage voldoende werkruimte is, zowel binnen als buiten. Monteurs kunnen dan snel en zonder oponthoud aan het werk.

9. Controleer bij de oplevering samen met de monteurs of de montage van de kozijnen goed en conform afspraak is uitgevoerd. Doe dat aan de hand van de VKG-keurmerk opleveringscontrolelijst.

10. Let erop dat u na oplevering het VKG-keurmerk garantiecertificaat ontvangt.

Voor een print versie klik hier!