Is beglazing met zwarte afstandhouder beter?

< Alle onderwerpen

De levensduur van de ruiten is gelijk met een zilveren afstandhouder, wel is de isolatie waarden hoger dit is een verhoging van 0.1 tot 0.2 W/(m2.K) ). Hierdoor wordt het warmteverlies aan de glasranden beperkt. Ook leidt dit tot een hogere temperatuur van het glasoppervlak aan de randen en vermindert daarmee de koudestraling vanaf het raam. Daarnaast wordt het risico van condensatie aan de rand van het isolatieglas, ter hoogte van de sponning, aanzienlijk verminderd. Verbeterde thermische isolatie, reduceert de verwarmingskosten, bespaart energie en draagt daarmee tegelijkertijd bij aan de bescherming van het milieu door de reductie van de CO2 uitstoot.

Inhoudsopgave
Menu